தமிழ்

Joel 3:16 in Tamil

யோவேல் 3:16
கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து கெர்ச்சித்து, எருசலேமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; வானமும் பூமியும் அதிரும்; ஆனாலும் கர்த்தர் தமது ஜனத்துக்கு அடைக்கலமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாயிருப்பார்.

Joel 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the LORD will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but Jehovah will be a refuge unto his people, and a stronghold to the children of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

Come quickly, all you nations round about, and get yourselves together there: make your strong ones come down, O Lord.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: and Jehovah will be a shelter for his people, and the refuge of the children of Israel.

World English Bible (WEB)

Yahweh will roar from Zion, And thunder from Jerusalem; And the heavens and the earth will shake; But Yahweh will be a refuge to his people, And a stronghold to the children of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah from Zion doth roar, And from Jerusalem giveth forth His voice, And shaken have the heavens and earth, And Jehovah `is’ a refuge to his people, And a stronghold to sons of Israel.

யோவேல் 3:16 in English

karththar Seeyonilirunthu Kerchchiththu, Erusalaemilirunthu Saththamiduvaar; Vaanamum Poomiyum Athirum; Aanaalum Karththar Thamathu Janaththukku Ataikkalamum Isravael Puththirarukku Arannaana Kottaைyumaayiruppaar.


Read Full Chapter : Joel 3