தமிழ்

Amos 3:8 in Tamil

ஆமோஸ் 3:8
சிங்கம் கெர்ச்சிக்கிறது, யார் பயப்படாதிருப்பான்? கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பேசுகிறார், யார் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாதிருப்பான்?

Amos 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?

American Standard Version (ASV)

The lion hath roared; who will not fear? The Lord Jehovah hath spoken; who can but prophesy?

Bible in Basic English (BBE)

The cry of the lion is sounding; who will not have fear? The Lord God has said the word; is it possible for the prophet to keep quiet?

Darby English Bible (DBY)

The lion hath roared, — who will not fear? The Lord Jehovah hath spoken, — who can but prophesy?

World English Bible (WEB)

The lion has roared. Who will not fear? The Lord Yahweh has spoken. Who can but prophesy?

Young’s Literal Translation (YLT)

A lion hath roared — who doth not fear? The Lord Jehovah hath spoken — who doth not prophesy?

ஆமோஸ் 3:8 in English

singam Kerchchikkirathu, Yaar Payappadaathiruppaan? Karththaraakiya Aanndavar Paesukiraar, Yaar Theerkkatharisanam Sollaathiruppaan?


Read Full Chapter : Amos 3