தமிழ்

Jeremiah 25:30 in Tamil

எரேமியா 25:30
ஆதலால், அவர்களுக்கு விரோதமாக இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாக உரைத்து, அவர்களை நோக்கி: கர்த்தர் உயரத்திலிருந்து கெர்ச்சித்து, தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து தம்முடைய சத்தத்தைக் காட்டி, தம்முடைய தாபரத்துக்கு விரோதமாய்க் கெர்ச்சிக்கவே கெர்ச்சித்து, ஆலையை மிதிக்கிறவர்கள் ஆர்ப்பரிப்பதுபோல் பூமியினுடைய எல்லாக் குடிகளுக்கும் விரோதமாக ஆர்ப்பரிப்பார் என்று சொல் என்றார்.

Jeremiah 25:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, The LORD shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation; he shall mightily roar upon his habitation; he shall give a shout, as they that tread the grapes, against all the inhabitants of the earth.

American Standard Version (ASV)

Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, Jehovah will roar from on high, and utter his voice from his holy habitation; he will mightily roar against his fold; he will give a shout, as they that tread `the grapes’, against all the inhabitants of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

So, as a prophet, give out these words among them, and say to them, The voice of the Lord will be sounding like a lion from on high; he will send out his voice from his holy place, like the loud voice of a lion, against his flock; he will give a cry, like those who are crushing the grapes, against all the people of the earth.

Darby English Bible (DBY)

And thou, prophesy unto them all these words, and say unto them, Jehovah will roar from on high, and utter his voice from his holy habitation; he will mightily roar upon his dwelling-place, he will give a shout, as they that tread [the vintage], against all the inhabitants of the earth.

World English Bible (WEB)

Therefore prophesy you against them all these words, and tell them, Yahweh will roar from on high, and utter his voice from his holy habitation; he will mightily roar against his fold; he will give a shout, as those who tread [the grapes], against all the inhabitants of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thou, thou dost prophesy unto them all these words, and hast said unto them: Jehovah from the high place doth roar, And from His holy habitation giveth forth His voice, He surely roareth for His habitation, A shout as of treaders down, God answereth all the inhabitants of the land,

எரேமியா 25:30 in English

aathalaal, Avarkalukku Virothamaaka Intha Vaarththaikalaiyellaam Theerkkatharisanamaaka Uraiththu, Avarkalai Nnokki: Karththar Uyaraththilirunthu Kerchchiththu, Thamathu Parisuththa Vaasasthalaththilirunthu Thammutaiya Saththaththaik Kaatti, Thammutaiya Thaaparaththukku Virothamaayk Kerchchikkavae Kerchchiththu, Aalaiyai Mithikkiravarkal Aarpparippathupol Poomiyinutaiya Ellaak Kutikalukkum Virothamaaka Aarpparippaar Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Jeremiah 25