தமிழ்

Jeremiah 6:4 in Tamil

எரேமியா 6:4
அவளுக்கு விரோதமாய் யுத்தஞ்செய்ய ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்றும், மத்தியானத்தில்தானே நாம் போயேறும்படிக்கு எழுந்திருங்கள்; ஐயோ! பொழுது சாய்ந்து, அந்தி நிழல்கள் நீண்டுபோகிறதே;

Jeremiah 6:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon. Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out.

American Standard Version (ASV)

Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon. Woe unto us! for the day declineth, for the shadows of the evening are stretched out.

Bible in Basic English (BBE)

Make war ready against her; up! let us go up when the sun is high. Sorrow is ours! for the day is turned and the shades of evening are stretched out.

Darby English Bible (DBY)

Prepare war against her. Arise, and let us go up at noon. Woe unto us! for the day hath declined, for the shadows of the evening are lengthening.

World English Bible (WEB)

Prepare you war against her; arise, and let us go up at noon. Woe to us! for the day declines, for the shadows of the evening are stretched out.

Young’s Literal Translation (YLT)

Sanctify ye against her the battle, Rise, and we go up at noon. Wo to us, for turned hath the day, For stretched out are the shades of evening,

எரேமியா 6:4 in English

avalukku Virothamaay Yuththanjaெyya Aayaththampannnungal Entum, Maththiyaanaththilthaanae Naam Poyaerumpatikku Elunthirungal; Aiyo! Poluthu Saaynthu, Anthi Nilalkal Neenndupokirathae;


Read Full Chapter : Jeremiah 6