தமிழ்

Obadiah 1:21 in Tamil

ஓபதியா 1:21
ஏசாவின் பர்வதத்தை நியாயந்தீர்ப்பதற்காக இரட்சகர்கள் சீயோன்பர்வதத்தில் வந்தேறுவார்கள்; அப்பொழுது ராஜ்யம் கர்த்தருடையதாய் இருக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD’s.

American Standard Version (ASV)

And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be Jehovah’s.

Bible in Basic English (BBE)

And those who have been kept safe will come up from Mount Zion to be judges of the mountain of Esau; and the kingdom will be the Lord’s.

Darby English Bible (DBY)

And saviours shall come up on mount Zion, to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be Jehovah’s.

World English Bible (WEB)

Saviors will go up on Mount Zion to judge the mountains of Esau, and the kingdom will be Yahweh’s.

Young’s Literal Translation (YLT)

And gone up have saviours on mount Zion, To judge the mount of Esau, And the kingdom hath been to Jehovah!’

ஓபதியா 1:21 in English

aesaavin Parvathaththai Niyaayantheerppatharkaaka Iratchakarkal Seeyonparvathaththil Vanthaeruvaarkal; Appoluthu Raajyam Karththarutaiyathaay Irukkum.


Read Full Chapter : Obadiah 1