தமிழ்

Obadiah 1:5 in Tamil

ஓபதியா 1:5
நீ எவ்வளவாய்ச் சங்கரிப்பட்டுப்போனாய்! திருடராகிலும் இராத்திரியில் கொள்ளையடிக்கிறவர்களாகிலும் உன்னிடத்தில் வந்தால், தங்களுக்குப் போதுமானமட்டும் திருடுவார்கள் அல்லவோ? திராட்சப்பழங்களை அறுக்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில் வந்தால், சில பழங்களை விட்டுவிடுவார்கள் அல்லவோ?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave some grapes?

American Standard Version (ASV)

If thieves came to thee, if robbers by night (how art thou cut off!), would they not steal `only’ till they had enough? if grape-gatherers came to thee, would they not leave some gleaning grapes?

Bible in Basic English (BBE)

If thieves came, attacking you by night, (how are you cut off!) would they not go on taking till they had enough? if men came cutting your grapes would they take them all?

Darby English Bible (DBY)

If thieves had come to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen [till] they had had enough? If grape-gatherers had come to thee, would they not have left some gleanings?

World English Bible (WEB)

If thieves came to you, if robbers by night– oh, what disaster awaits you–wouldn’t they only steal until they had enough? If grape pickers came to you, wouldn’t they leave some gleaning grapes?

Young’s Literal Translation (YLT)

If thieves have come in to thee, If spoilers of the night, How hast thou been cut off! Do they not steal their sufficiency? If gatherers have come in to thee, Do they not leave gleanings?

ஓபதியா 1:5 in English

nee Evvalavaaych Sangarippattupponaay! Thirudaraakilum Iraaththiriyil Kollaiyatikkiravarkalaakilum Unnidaththil Vanthaal, Thangalukkup Pothumaanamattum Thiruduvaarkal Allavo? Thiraatchappalangalai Arukkiravarkal Unnidaththil Vanthaal, Sila Palangalai Vittuviduvaarkal Allavo?


Read Full Chapter : Obadiah 1