தமிழ்

Isaiah 14:12 in Tamil

ஏசாயா 14:12
அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே! ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே, நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே!

Isaiah 14:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

American Standard Version (ASV)

How art thou fallen from heaven, O day-star, son of the morning! how art thou cut down to the ground, that didst lay low the nations!

Bible in Basic English (BBE)

How great is your fall from heaven, O shining one, son of the morning! How are you cut down to the earth, low among the dead bodies!

Darby English Bible (DBY)

How art thou fallen from heaven, Lucifer, son of the morning! Thou art cut down to the ground, that didst prostrate the nations!

World English Bible (WEB)

How you are fallen from heaven, day-star, son of the morning! How you are cut down to the ground, who laid the nations low!

Young’s Literal Translation (YLT)

How hast thou fallen from the heavens, O shining one, son of the dawn! Thou hast been cut down to earth, O weakener of nations.

ஏசாயா 14:12 in English

athikaalaiyin Makanaakiya Vitivelliyae, Nee Vaanaththilirunthu Vilunthaayae! Jaathikalai Eenappaduththinavanae, Nee Tharaiyilae Vila Vettappattayae!


Read Full Chapter : Isaiah 14