தமிழ்

Isaiah 14:24 in Tamil

ஏசாயா 14:24
நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும்; நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலைநிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டுச் சொன்னார்.

Isaiah 14:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:

American Standard Version (ASV)

Jehovah of hosts hath sworn, saying, Surely, as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:

Bible in Basic English (BBE)

The Lord has taken an oath, saying, My design will certainly come about, and my purpose will be effected:

Darby English Bible (DBY)

Jehovah of hosts hath sworn saying, Assuredly as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, it shall stand:

World English Bible (WEB)

Yahweh of Hosts has sworn, saying, Surely, as I have thought, so shall it happen; and as I have purposed, so shall it stand:

Young’s Literal Translation (YLT)

Sworn hath Jehovah of Hosts, saying, `As I thought — so hath it not been? And as I counselled — it standeth;

ஏசாயா 14:24 in English

naan Ninaiththirukkirapatiyae Nadakkum; Naan Nirnayiththapatiyae Nilainirkum Entu Senaikalin Karththar Aannaiyittuch Sonnaar.


Read Full Chapter : Isaiah 14