தமிழ்

Habakkuk 3:19 in Tamil

ஆபகூக் 3:19
ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்பெலன்; அவர் என் கால்களை மான்கால்களைப்போலாக்கி, உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்கப்பண்ணுவார். இது நெகிநோத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க இராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம்.

Habakkuk 3:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD God is my strength, and he will make my feet like hinds’ feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments.

American Standard Version (ASV)

Jehovah, the Lord, is my strength; And he maketh my feet like hinds’ `feet’, And will make me to walk upon my high places.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord God is my strength, and he makes my feet like roes’ feet, guiding me on my high places. For the chief music-maker on corded instruments.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah, the Lord, is my strength, And he maketh my feet like hinds’ [feet], And he will make me to walk upon my high places. To the chief Musician. On my stringed instruments.

World English Bible (WEB)

Yahweh, the Lord, is my strength. He makes my feet like deer’s feet, And enables me to go in high places. For the music director, on my stringed instruments.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jehovah the Lord `is’ my strength, And He doth make my feet like hinds, And on my high-places causeth me to tread. To the overseer with my stringed instruments!

ஆபகூக் 3:19 in English

aanndavaraakiya Karththar Enpelan; Avar En Kaalkalai Maankaalkalaippolaakki, Uyaramaana Sthalangalil Ennai Nadakkappannnuvaar. Ithu NekiNnoth Ennum Vaaththiyaththil Vaasikka Iraakaththalaivanukku Oppuvikkappatta Sangaீtham.


Read Full Chapter : Habakkuk 3