தமிழ்

John 6:53 in Tamil

யோவான் 6:53
அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தைப் புசியாமலும், அவருடைய இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவனில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

John 6:53 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.

American Standard Version (ASV)

Jesus therefore said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man and drink his blood, ye have not life in yourselves.

Bible in Basic English (BBE)

Then Jesus said to them, Truly I say to you, If you do not take the flesh of the Son of man for food, and if you do not take his blood for drink, you have no life in you.

Darby English Bible (DBY)

Jesus therefore said to them, Verily, verily, I say unto you, Unless ye shall have eaten the flesh of the Son of man, and drunk his blood, ye have no life in yourselves.

World English Bible (WEB)

Jesus therefore said to them, “Most assuredly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you don’t have life in yourselves.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus, therefore, said to them, `Verily, verily, I say to you, If ye may not eat the flesh of the Son of Man, and may not drink his blood, ye have no life in yourselves;

யோவான் 6:53 in English

atharku Yesu Avarkalai Nnokki: Neengal Manushakumaaranutaiya Maamsaththaip Pusiyaamalum, Avarutaiya Iraththaththaip Paanampannnnaamalum Irunthaal Ungalukkullae Jeevanillai Entu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : John 6