தமிழ்

John 6:65 in Tamil

யோவான் 6:65
ஒருவன் என் பிதாவின் அருளைப் பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இதினிமித்தமே உங்களுக்குச் சொன்னேன் என்றார்.


யோவான் 6:65 in English

oruvan En Pithaavin Arulaip Peraavittal Ennidaththirku Varamaattan Entu Ithinimiththamae Ungalukkuch Sonnaen Entar.


Read Full Chapter : John 6