தமிழ்

John 6:24 in Tamil

யோவான் 6:24
அப்பொழுது இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அங்கே இல்லாததை ஜனங்கள் கண்டு, உடனே அந்தப் படவுகளில் ஏறி, இயேசுவைத் தேடிக்கொண்டு, கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார்கள்.

John 6:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.

American Standard Version (ASV)

when the multitude therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they themselves got into the boats, and came to Capernaum, seeking Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

So when the people saw that Jesus was not there, or his disciples, they got into those boats and went over to Capernaum looking for Jesus.

Darby English Bible (DBY)

when therefore the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, *they* got into the ships, and came to Capernaum, seeking Jesus.

World English Bible (WEB)

When the multitude therefore saw that Jesus wasn’t there, nor his disciples, they themselves got into the boats, and came to Capernaum, seeking Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

when therefore the multitude saw that Jesus is not there, nor his disciples, they also themselves did enter into the boats, and came to Capernaum seeking Jesus;

யோவான் 6:24 in English

appoluthu Yesuvum Avarutaiya Seesharum Angae Illaathathai Janangal Kanndu, Udanae Anthap Padavukalil Aeri, Yesuvaith Thaetikkonndu, Kapparnakoomukku Vanthaarkal.


Read Full Chapter : John 6