தமிழ்

John 6:46 in Tamil

யோவான் 6:46
தேவனிடத்தினின்று வந்தவரே தவிர வேறொருவரும் பிதாவைக் கண்டதில்லை, இவரே பிதாவைக் கண்டவர்.

John 6:46 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.

American Standard Version (ASV)

Not that any man hath seen the Father, save he that is from God, he hath seen the Father.

Bible in Basic English (BBE)

Not that anyone has ever seen the Father; only he who is from God, he has seen the Father.

Darby English Bible (DBY)

not that any one has seen the Father, except he who is of God, he has seen the Father.

World English Bible (WEB)

Not that anyone has seen the Father, except he who is from God. He has seen the Father.

Young’s Literal Translation (YLT)

not that any one hath seen the Father, except he who is from God, he hath seen the Father.

யோவான் 6:46 in English

thaevanidaththinintu Vanthavarae Thavira Vaeroruvarum Pithaavaik Kanndathillai, Ivarae Pithaavaik Kanndavar.


Read Full Chapter : John 6