தமிழ்

John 6:12 in Tamil

யோவான் 6:12
அவர்கள் திருப்திடைந்தபின்பு, அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒன்றும் சேதமாய்ப் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளைச் சேர்த்துவையுங்கள் என்றார்.

John 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.

American Standard Version (ASV)

And when they were filled, he saith unto his disciples, Gather up the broken pieces which remain over, that nothing be lost.

Bible in Basic English (BBE)

And when they had had enough, Jesus said to his disciples, Take up the broken bits which are over, so that nothing may be wasted.

Darby English Bible (DBY)

And when they had been filled, he says to his disciples, Gather together the fragments which are over and above, that nothing may be lost.

World English Bible (WEB)

When they were filled, he said to his disciples, “Gather up the broken pieces which are left over, that nothing be lost.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And when they were filled, he saith to his disciples, `Gather together the broken pieces that are over, that nothing may be lost;’

யோவான் 6:12 in English

avarkal Thirupthitainthapinpu, Avar Thammutaiya Seesharkalai Nnokki: Ontum Sethamaayp Pokaathapatikku Meethiyaana Thunnikkaikalaich Serththuvaiyungal Entar.


Read Full Chapter : John 6