தமிழ்

John 6:19 in Tamil

யோவான் 6:19
அவர்கள் ஏறக்குறைய மூன்று நாலு மைல்தூரம் தண்டுவலித்துப் போனபொழுது, இயேசு கடலின்மேல் நடந்து, படவுக்குச் சமீபமாய் வருகிறதைக்கண்டு பயந்தார்கள்.

John 6:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

American Standard Version (ASV)

When therefore they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they behold Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the boat: and they were afraid.

Bible in Basic English (BBE)

After they had gone three or four miles they saw Jesus walking on the sea and coming near to the boat; and they had great fear.

Darby English Bible (DBY)

Having rowed then about twenty-five or thirty stadia, they see Jesus walking on the sea and coming near the ship; and they were frightened.

World English Bible (WEB)

When therefore they had rowed about twenty-five or thirty stadia,{25 to 30 stadia is about 5 to 6 kilometers or about 3 to 4 miles} they saw Jesus walking on the sea, and drawing near to the boat; and they were afraid.

Young’s Literal Translation (YLT)

having pushed onwards, therefore, about twenty-five or thirty furlongs, they behold Jesus walking on the sea, and coming nigh to the boat, and they were afraid;

யோவான் 6:19 in English

avarkal Aerakkuraiya Moontu Naalu Mailthooram Thannduvaliththup Ponapoluthu, Yesu Kadalinmael Nadanthu, Padavukkuch Sameepamaay Varukirathaikkanndu Payanthaarkal.


Read Full Chapter : John 6