தமிழ்

John 6:68 in Tamil

யோவான் 6:68
சீமோன் பேதுரு அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே, யாரிடத்தில் போவோம், நித்தியஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே.

John 6:68 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

American Standard Version (ASV)

Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

Bible in Basic English (BBE)

Then Simon Peter gave this answer: Lord, to whom are we to go? you have the words of eternal life;

Darby English Bible (DBY)

Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast words of life eternal;

World English Bible (WEB)

Simon Peter answered him, “Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life.

Young’s Literal Translation (YLT)

Simon Peter, therefore, answered him, `Sir, unto whom shall we go? thou hast sayings of life age-during;

யோவான் 6:68 in English

seemon Paethuru Avarukkup Pirathiyuththaramaaka: Aanndavarae, Yaaridaththil Povom, Niththiyajeeva Vasanangal Ummidaththil Unntae.


Read Full Chapter : John 6