தமிழ்

John 6:58 in Tamil

யோவான் 6:58
வானத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுவே; இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்தமன்னாவைப் போலல்ல, அவர்கள் மரித்தார்களே; இந்த அப்பத்தைப் புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார்.

John 6:58 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.

American Standard Version (ASV)

This is the bread which came down out of heaven: not as the fathers ate, and died; he that eateth this bread shall live for ever.

Bible in Basic English (BBE)

This is the bread which has come down from heaven. It is not like the food which your fathers had: they took of the manna, and are dead; but he who takes this bread for food will have life for ever.

Darby English Bible (DBY)

This is the bread which has come down out of heaven. Not as the fathers ate and died: he that eats this bread shall live for ever.

World English Bible (WEB)

This is the bread which came down out of heaven– not as our fathers ate the manna, and died. He who eats this bread will live forever.”

Young’s Literal Translation (YLT)

this is the bread that came down out of the heaven; not as your fathers did eat the manna, and died; he who is eating this bread shall live — to the age.’

யோவான் 6:58 in English

vaanaththilirunthirangina Appam Ithuvae; Ithu Ungal Pithaakkal Pusiththamannaavaip Polalla, Avarkal Mariththaarkalae; Intha Appaththaip Pusikkiravano Ententaikkum Pilaippaan Entar.


Read Full Chapter : John 6