தமிழ்

Titus 3:11 in Tamil

தீத்து 3:11
அப்படிப்பட்டவன் நிலை தவறி, தன்னிலேதானே ஆக்கினைத்தீர்ப்புடையவனாய்ப் பாவஞ்செய்கிறவனென்று அறிந்திருக்கிறாயே.

Titus 3:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

American Standard Version (ASV)

knowing that such a one is perverted, and sinneth, being self-condemned.

Bible in Basic English (BBE)

Clearly he is in error and a sinner, being self-judged.

Darby English Bible (DBY)

knowing that such a one is perverted, and sins, being self-condemned.

World English Bible (WEB)

knowing that such a one is perverted, and sins, being self-condemned.

Young’s Literal Translation (YLT)

having known that he hath been subverted who `is’ such, and doth sin, being self-condemned.

தீத்து 3:11 in English

appatippattavan Nilai Thavari, Thannilaethaanae Aakkinaiththeerpputaiyavanaayp Paavanjaெykiravanentu Arinthirukkiraayae.


Read Full Chapter : Titus 3