தமிழ்

1 Corinthians 10:17 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 10:17
அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாமெல்லாரும் பங்குபெறுகிறபடியால், அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாயிருக்கிறோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 10:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.

American Standard Version (ASV)

seeing that we, who are many, are one bread, one body: for we are all partake of the one bread.

Bible in Basic English (BBE)

Because we, being a number of persons, are one bread, we are one body: for we all take part in the one bread.

Darby English Bible (DBY)

Because we, [being] many, are one loaf, one body; for we all partake of that one loaf.

World English Bible (WEB)

Because we, who are many, are one bread, one body; for we all partake of the one bread.

Young’s Literal Translation (YLT)

because one bread, one body, are we the many — for we all of the one bread do partake.

1 கொரிந்தியர் 10:17 in English

antha Orae Appaththil Naamellaarum Panguperukirapatiyaal, Anaekaraana Naam Orae Appamum Orae Sareeramumaayirukkirom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 10