தமிழ்

Romans 12:1 in Tamil

ரோமர் 12:1
அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை.

Romans 12:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

American Standard Version (ASV)

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, `which is’ your spiritual service.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason I make request to you, brothers, by the mercies of God, that you will give your bodies as a living offering, holy, pleasing to God, which is the worship it is right for you to give him.

Darby English Bible (DBY)

I beseech you therefore, brethren, by the compassions of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, [which is] your intelligent service.

World English Bible (WEB)

Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service.

Young’s Literal Translation (YLT)

I call upon you, therefore, brethren, through the compassions of God, to present your bodies a sacrifice — living, sanctified, acceptable to God — your intelligent service;

ரோமர் 12:1 in English

appatiyirukka, Sakothararae, Neengal Ungal Sareerangalaip Parisuththamum Thaevanukkup Piriyamumaana Jeevapaliyaaka Oppukkodukkavaenndumentu, Thaevanutaiya Irakkangalai Munnittu Ungalai Vaenntikkollukiraen; Ithuvae Neengal Seyyaththakka Puththiyulla Aaraathanai.


Read Full Chapter : Romans 12