தமிழ்

1 Peter 3:9 in Tamil

1 பேதுரு 3:9
தீமைக்குத் தீமையையும், உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரிக்கட்டாமல், அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தைச் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களென்று அறிந்து, ஆசீர்வதியுங்கள்.

1 Peter 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

American Standard Version (ASV)

not rendering evil for evil, or reviling for reviling; but contrariwise blessing; for hereunto were ye called, that ye should inherit a blessing.

Bible in Basic English (BBE)

Not giving back evil for evil, or curse for curse, but in place of cursing, blessing; because this is the purpose of God for you that you may have a heritage of blessing.

Darby English Bible (DBY)

not rendering evil for evil, or railing for railing; but on the contrary, blessing [others], because ye have been called to this, that ye should inherit blessing.

World English Bible (WEB)

not rendering evil for evil, or reviling for reviling; but instead blessing; knowing that to this were you called, that you may inherit a blessing.

Young’s Literal Translation (YLT)

not giving back evil for evil, or railing for railing, and on the contrary, blessing, having known that to this ye were called, that a blessing ye may inherit;

1 பேதுரு 3:9 in English

theemaikkuth Theemaiyaiyum, Uthaasanaththukku Uthaasanaththaiyum Sarikkattamal, Atharkup Pathilaaka, Neengal Aaseervaathaththaich Suthanthariththuk Kollumpati Alaikkappattirukkiravarkalentu Arinthu, Aaseervathiyungal.


Read Full Chapter : 1 Peter 3