தமிழ்

1 Peter 3:1 in Tamil

1 பேதுரு 3:1
அந்தப்படி மனைவிகளே, உங்கள்சொந்தப் புருஷர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்தால், பயபக்தியோடுகூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து,

1 Peter 3:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;

American Standard Version (ASV)

In like manner, ye wives, `be’ in subjection to your won husbands; that, even if any obey not the word, they may without the word be gained by the behavior of their wives;

Bible in Basic English (BBE)

Wives, be ruled by your husbands; so that even if some of them give no attention to the word, their hearts may be changed by the behaviour of their wives,

Darby English Bible (DBY)

Likewise, wives, [be] subject to your own husbands, that, even if any are disobedient to the word, they may be gained without [the] word by the conversation of the wives,

World English Bible (WEB)

In like manner, wives, be in subjection to your own husbands; so that, even if any don’t obey the Word, they may be won by the behavior of their wives without a word;

Young’s Literal Translation (YLT)

In like manner, the wives, be ye subject to your own husbands, that even if certain are disobedient to the word, through the conversation of the wives, without the word, they may be won,

1 பேதுரு 3:1 in English

anthappati Manaivikalae, Ungalsonthap Purusharkalukkuk Geelppatinthirungal; Appoluthu Avarkalil Yaaraavathu Thiruvasanaththirkuk Geelppatiyaathavarkalaayirunthaal, Payapakthiyodukootiya Ungal Karpulla Nadakkaiyai Avarkal Paarththu,


Read Full Chapter : 1 Peter 3