தமிழ்

Proverbs 18:19 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:19
அரணான பட்டணத்தை வசப்படுத்துவதைப்பார்க்கிலும் கோபங்கொண்ட சகோதரனை வசப்படுத்துவது அரிது; அவர்களுடைய விரோதங்கள் கோட்டைத் தாழ்ப்பாள்கள் போலிருக்கும்.

Proverbs 18:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.

American Standard Version (ASV)

A brother offended `is harder to be won’ than a strong city; And `such’ contentions are like the bars of a castle.

Bible in Basic English (BBE)

A brother wounded is like a strong town, and violent acts are like a locked tower.

Darby English Bible (DBY)

A brother offended is [harder to be won] than a strong city; and contentions are as the bars of a palace.

World English Bible (WEB)

A brother offended is more difficult than a fortified city; And disputes are like the bars of a castle.

Young’s Literal Translation (YLT)

A brother transgressed against is as a strong city, And contentions as the bar of a palace.

நீதிமொழிகள் 18:19 in English

arannaana Pattanaththai Vasappaduththuvathaippaarkkilum Kopangaொnnda Sakotharanai Vasappaduththuvathu Arithu; Avarkalutaiya Virothangal Kottaைth Thaalppaalkal Polirukkum.


Read Full Chapter : Proverbs 18