தமிழ்

Proverbs 18:1 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:1
பிரிந்துபோகிறவன் தன் இச்சையின்படி செய்யப்பார்க்கிறான், எல்லா ஞானத்திலும் தலையிட்டுக்கொள்ளுகிறான்.

Proverbs 18:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.

American Standard Version (ASV)

He that separateth himself seeketh `his own’ desire, And rageth against all sound wisdom.

Bible in Basic English (BBE)

He who keeps himself separate for his private purpose goes against all good sense.

Darby English Bible (DBY)

He that separateth himself seeketh [his] pleasure, he is vehement against all sound wisdom.

World English Bible (WEB)

An unfriendly man pursues selfishness, And defies all sound judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

For `an object of’ desire he who is separated doth seek, With all wisdom he intermeddleth.

நீதிமொழிகள் 18:1 in English

pirinthupokiravan Than Ichchaைyinpati Seyyappaarkkiraan, Ellaa Njaanaththilum Thalaiyittukkollukiraan.


Read Full Chapter : Proverbs 18