தமிழ்

Proverbs 18:21 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:21
மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும்; அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதின் கனியைப் புசிப்பார்கள்.

Proverbs 18:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

American Standard Version (ASV)

Death and life are in the power of the tongue; And they that love it shall eat the fruit thereof.

Bible in Basic English (BBE)

Death and life are in the power of the tongue; and those to whom it is dear will have its fruit for their food.

Darby English Bible (DBY)

Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof.

World English Bible (WEB)

Death and life are in the power of the tongue; Those who love it will eat its fruit.

Young’s Literal Translation (YLT)

Death and life `are’ in the power of the tongue, And those loving it eat its fruit.

நீதிமொழிகள் 18:21 in English

maranamum Jeevanum Naavin Athikaaraththilirukkum; Athil Piriyappadukiravarkal Athin Kaniyaip Pusippaarkal.


Read Full Chapter : Proverbs 18