தமிழ்

Proverbs 18:11 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:11
ஐசுவரியவானுடைய பொருள் அவனுக்கு அரணான பட்டணம்; அது அவன் எண்ணத்தில் உயர்ந்த மதில்போலிருக்கும்.

Proverbs 18:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

The rich man’s wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

American Standard Version (ASV)

The rich man’s wealth is his strong city, And as a high wall in his own imagination.

Bible in Basic English (BBE)

The property of a man of wealth is his strong town, and it is as a high wall in the thoughts of his heart.

Darby English Bible (DBY)

The rich man’s wealth is his strong city, and as a high wall in his own imagination.

World English Bible (WEB)

The rich man’s wealth is his strong city, Like an unscalable wall in his own imagination.

Young’s Literal Translation (YLT)

The wealth of the rich `is’ the city of his strength, And as a wall set on high in his own imagination.

நீதிமொழிகள் 18:11 in English

aisuvariyavaanutaiya Porul Avanukku Arannaana Pattanam; Athu Avan Ennnaththil Uyarntha Mathilpolirukkum.


Read Full Chapter : Proverbs 18