தமிழ்

Proverbs 18:17 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:17
தன் வழக்கிலே முதல்பேசுகிறவன் நீதிமான்போல் காணப்படுவான்; அவன் அயலானோ வந்து அவனைப் பரிசோதிக்கிறான்.

Proverbs 18:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.

American Standard Version (ASV)

He that pleadeth his cause first `seemeth’ just; But his neighbor cometh and searcheth him out.

Bible in Basic English (BBE)

The man who first puts his cause before the judge seems to be in the right; but then his neighbour comes and puts his cause in its true light.

Darby English Bible (DBY)

He that is first in his own cause [seemeth] just; but his neighbour cometh and searcheth him.

World English Bible (WEB)

He who pleads his cause first seems right; Until another comes and questions him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Righteous `is’ the first in his own cause, His neighbour cometh and hath searched him.

நீதிமொழிகள் 18:17 in English

than Valakkilae Muthalpaesukiravan Neethimaanpol Kaanappaduvaan; Avan Ayalaano Vanthu Avanaip Parisothikkiraan.


Read Full Chapter : Proverbs 18