தமிழ்

Proverbs 18:24 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:24
சிநேகிதருள்ளவன் சிநேகம் பாராட்டவேண்டும்; சகோதரனிலும் அதிக சொந்தமாய்ச் சிநேகிப்பவனுமுண்டு.

Proverbs 18:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.

American Standard Version (ASV)

He that maketh many friends `doeth it’ to his own destruction; But there is a friend that sticketh closer than a brother.

Bible in Basic English (BBE)

There are friends who may be a man’s destruction, but there is a lover who keeps nearer than a brother.

Darby English Bible (DBY)

A man of [many] friends will come to ruin but there is a friend [that] sticketh closer than a brother.

World English Bible (WEB)

A man of many companions may be ruined, But there is a friend who sticks closer than a brother.

Young’s Literal Translation (YLT)

A man with friends `is’ to show himself friendly, And there is a lover adhering more than a brother!

நீதிமொழிகள் 18:24 in English

sinaekitharullavan Sinaekam Paaraattavaenndum; Sakotharanilum Athika Sonthamaaych Sinaekippavanumunndu.


Read Full Chapter : Proverbs 18