தமிழ்

Zechariah 7:3 in Tamil

சகரியா 7:3
நாங்கள் இத்தனை வருஷம்வரையிலே செய்ததுபோல ஐந்தாம் மாதத்திலே அழுது ஒடுக்கத்திலிருக்கவேண்டுமோ என்று சேனைகளுடைய கர்த்தரின் ஆலயத்திலிருக்கும் ஆசாரியரிடத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும் கேட்கவும், சரேத்சேரும் ரெகெம்மெலேகும் அவனுடைய மனுஷரும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 7:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And to speak unto the priests which were in the house of the LORD of hosts, and to the prophets, saying, Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years?

American Standard Version (ASV)

`and’ to speak unto the priests of the house of Jehovah of hosts, and to the prophets, saying, Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years?

Bible in Basic English (BBE)

And to say to the priests of the house of the Lord of armies and to the prophets, Am I to go on weeping in the fifth month, separating myself as I have done in past years?

Darby English Bible (DBY)

[and] to speak unto the priests that were in the house of Jehovah of hosts, and to the prophets, saying, Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done now so many years?

World English Bible (WEB)

and to speak to the priests of the house of Yahweh of Hosts, and to the prophets, saying, “Should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years?”

Young’s Literal Translation (YLT)

speaking unto the priests who `are’ at the house of Jehovah of Hosts, and unto the prophets, saying, `Do I weep in the fifth month — being separated — as I have done these so many years?’

சகரியா 7:3 in English

naangal Iththanai Varushamvaraiyilae Seythathupola Ainthaam Maathaththilae Aluthu Odukkaththilirukkavaenndumo Entu Senaikalutaiya Karththarin Aalayaththilirukkum Aasaariyaridaththilum Theerkkatharisikalidaththilum Kaetkavum, Saraethserum Rekemmelaekum Avanutaiya Manusharum Thaevanutaiya Aalayaththukku Anuppappattarkal.


Read Full Chapter : Zechariah 7