தமிழ்

Zechariah 7:7 in Tamil

சகரியா 7:7
எருசலேமும் அதைச் சுற்றிலுமிருந்த பட்டணங்களும் குடிநிறைந்து சுகமாயிருந்தகாலத்திலும், தெற்குநாடும் சமபூமியும் குடியேறியிருந்த காலத்திலும் முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளைக்கொண்டு கர்த்தர் கூறின வார்த்தைகள் இவைகள் அல்லவோ என்று சொல் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 7:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Should ye not hear the words which the LORD hath cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities thereof round about her, when men inhabited the south and the plain?

American Standard Version (ASV)

`Should ye’ not `hear’ the words which Jehovah cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities thereof round about her, and the South and the lowland were inhabited?

Bible in Basic English (BBE)

Are not these the words which the Lord said to you by the earlier prophets, when Jerusalem was full of people and wealth, and the towns round about her and the South and the Lowland were peopled?

Darby English Bible (DBY)

Are not these the words that Jehovah cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and at peace, and her cities round about her, when the south and the lowland were inhabited?

World English Bible (WEB)

Aren’t these the words which Yahweh proclaimed by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and its cities around her, and the South and the lowland were inhabited?'”

Young’s Literal Translation (YLT)

`Are not `these’ the words that Jehovah proclaimed by the hand of the former prophets, in Jerusalem’s being inhabited, and `in’ safety, and its cities round about it, and the south and the plain — abiding?’

சகரியா 7:7 in English

erusalaemum Athaich Suttilumiruntha Pattanangalum Kutinirainthu Sukamaayirunthakaalaththilum, Therkunaadum Samapoomiyum Kutiyaeriyiruntha Kaalaththilum Munniruntha Theerkkatharisikalaikkonndu Karththar Koorina Vaarththaikal Ivaikal Allavo Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Zechariah 7