தமிழ்

Zechariah 7:13 in Tamil

சகரியா 7:13
ஆதலால் நான் கூப்பிட்டபோது, அவர்கள் எப்படி கேளாமற்போனார்களோ அப்படியே அவர்கள் கூப்பிட்டபோது நானும் கேளாமலிருந்தேனென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Zechariah 7:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore it is come to pass, that as he cried, and they would not hear; so they cried, and I would not hear, saith the LORD of hosts:

American Standard Version (ASV)

And it is come to pass that, as he cried, and they would not hear, so they shall cry, and I will not hear, said Jehovah of hosts;

Bible in Basic English (BBE)

And it came about that as they would not give ear to his voice, so I would not give ear to their voice, says the Lord of armies:

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass, like as he called, and they would not hear, so they called, and I would not hear, saith Jehovah of hosts;

World English Bible (WEB)

It has come to pass that, as he called, and they refused to listen, so they will call, and I will not listen,” said Yahweh of Hosts;

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, as He called, And they have not hearkened, So do they call, and I do not hearken, Said Jehovah of Hosts.

சகரியா 7:13 in English

aathalaal Naan Kooppittapothu, Avarkal Eppati Kaelaamarponaarkalo Appatiyae Avarkal Kooppittapothu Naanum Kaelaamalirunthaenentu Senaikalin Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 7