தமிழ்

Zechariah 7:12 in Tamil

சகரியா 7:12
வேதத்தையும் சேனைகளின் கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியின் மூலமாய் முந்தின தீர்க்கதரிசிகளைக்கொண்டு சொல்லியனுப்பின வார்த்தைகளையும் கேளாதபடிக்குத் தங்கள் இருதயத்தை வைராக்கியமாக்கினார்கள்; ஆகையால் மகா கடுங்கோபம் சேனைகளின் கர்த்தரிடத்திலிருந்து உண்டாயிற்று.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which the LORD of hosts hath sent in his spirit by the former prophets: therefore came a great wrath from the LORD of hosts.

American Standard Version (ASV)

Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which Jehovah of hosts had sent by his Spirit by the former prophets: therefore there came great wrath from Jehovah of hosts.

Bible in Basic English (BBE)

And they made their hearts like the hardest stone, so that they might not give ear to the law and the words which the Lord of armies had said by the earlier prophets: and there came great wrath from the Lord of armies.

Darby English Bible (DBY)

And they made their heart [as] an adamant, that they should not hear the law, and the words that Jehovah of hosts sent by his Spirit by the hand of the former prophets: therefore was there great wrath from Jehovah of hosts.

World English Bible (WEB)

Yes, they made their hearts as hard as flint, lest they might hear the law, and the words which Yahweh of Hosts had sent by his Spirit by the former prophets. Therefore great wrath came from Yahweh of Hosts.

Young’s Literal Translation (YLT)

And their heart they have made adamant, Against hearing the law, and the words, That Jehovah of Hosts sent by His Spirit, By the hand of the former prophets, And their is great wrath from Jehovah of Hosts.

சகரியா 7:12 in English

vaethaththaiyum Senaikalin Karththar Thammutaiya Aaviyin Moolamaay Munthina Theerkkatharisikalaikkonndu Solliyanuppina Vaarththaikalaiyum Kaelaathapatikkuth Thangal Iruthayaththai Vairaakkiyamaakkinaarkal; Aakaiyaal Makaa Kadungaோpam Senaikalin Karththaridaththilirunthu Unndaayittu.


Read Full Chapter : Zechariah 7