தமிழ்

Luke 13:25 in Tamil

லூக்கா 13:25
வீட்டெஜமான் எழுந்து, கதவைப்பூட்டின பின்பு, நீங்கள் வெளியே நின்று ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுக்குத்திறக்க வேண்டுமென்று சொல்லிக் கதவைத் தட்டும்போது, அவர் பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் எவ்விடத்தாரோ, உங்களை அறியேன் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுவார்.

Luke 13:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:

American Standard Version (ASV)

When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, open to us; and he shall answer and say to you, I know you not whence ye are;

Bible in Basic English (BBE)

When the master of the house has got up, and the door has been shut, and you, still outside, give blows on the door, saying, Lord, let us in; he will make answer and say, I have no knowledge of where you come from.

Darby English Bible (DBY)

From the time that the master of the house shall have risen up and shall have shut the door, and ye shall begin to stand without and to knock at the door, saying, Lord, open to us; and he answering shall say to you, I know you not whence ye are:

World English Bible (WEB)

When once the master of the house has risen up, and has shut the door, and you begin to stand outside, and to knock at the door, saying, ‘Lord, Lord, open to us!’ then he will answer and tell you, ‘I don’t know you or where you come from.’

Young’s Literal Translation (YLT)

from the time the master of the house may have risen up, and may have shut the door, and ye may begin without to stand, and to knock at the door, saying, Lord, lord, open to us, and he answering shall say to you, I have not known you whence ye are,

லூக்கா 13:25 in English

veettejamaan Elunthu, Kathavaippoottina Pinpu, Neengal Veliyae Nintu Aanndavarae, Aanndavarae, Engalukkuththirakka Vaenndumentu Sollik Kathavaith Thattumpothu, Avar Pirathiyuththaramaaka: Neengal Evvidaththaaro, Ungalai Ariyaen Entu Ungalukkuch Solluvaar.


Read Full Chapter : Luke 13