தமிழ்

Proverbs 16:32 in Tamil

நீதிமொழிகள் 16:32
பலவானைப்பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன்; பட்டணத்தைப் பிடிக்கிறவனைப்பார்க்கிலும் தன் மனதை அடக்குகிறவன் உத்தமன்.

Proverbs 16:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.

American Standard Version (ASV)

He that is slow to anger is better than the mighty; And he that ruleth his spirit, than he that taketh a city.

Bible in Basic English (BBE)

He who is slow to be angry is better than a man of war, and he who has control over his spirit than he who takes a town.

Darby English Bible (DBY)

He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.

World English Bible (WEB)

One who is slow to anger is better than the mighty; One who rules his spirit, than he who takes a city.

Young’s Literal Translation (YLT)

Better `is’ the slow to anger than the mighty, And the ruler over his spirit than he who is taking a city.

நீதிமொழிகள் 16:32 in English

palavaanaippaarkkilum Neetiya Saanthamullavan Uththaman; Pattanaththaip Pitikkiravanaippaarkkilum Than Manathai Adakkukiravan Uththaman.


Read Full Chapter : Proverbs 16