தமிழ்

Colossians 4:12 in Tamil

கொலோசேயர் 4:12
எப்பாப்பிராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான்; உங்களைச் சேர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனுமாகிய இவன், நீங்கள் தேவனுக்குச் சித்தமானவைகளெல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் பூரண நிச்சயமுள்ளவர்களாயும் நிலைநிற்கவேண்டுமென்று, தன் ஜெபங்களில் உங்களுக்காக எப்பொழுதும் போராடுகிறான்.

Colossians 4:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

American Standard Version (ASV)

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, saluteth you, always striving for you in his prayers, that ye may stand perfect and fully assured in all the will of God.

Bible in Basic English (BBE)

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, sends you his love, ever taking thought for you in his prayers, that you may be complete and fully certain of all the purpose of God.

Darby English Bible (DBY)

Epaphras, who is [one] of you, [the] bondman of Christ Jesus, salutes you, always combating earnestly for you in prayers, to the end that ye may stand perfect and complete in all [the] will of God.

World English Bible (WEB)

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salutes you, always striving for you in his prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Salute you doth Epaphras, who `is’ of you, a servant of Christ, always striving for you in the prayers, that ye may stand perfect and made full in all the will of God,

கொலோசேயர் 4:12 in English

eppaappiraavum Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraan; Ungalaich Sernthavanum Kiristhuvin Ooliyakkaaranumaakiya Ivan, Neengal Thaevanukkuch Siththamaanavaikalellaavattilum Thaerinavarkalaayum Poorana Nichchayamullavarkalaayum Nilainirkavaenndumentu, Than Jepangalil Ungalukkaaka Eppoluthum Poraadukiraan.


Read Full Chapter : Colossians 4