தமிழ்

Hebrews 5:14 in Tamil

எபிரெயர் 5:14
பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமையின்னதென்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக முயற்சிசெய்யும் ஞானேந்திரியங்களையுடையவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும்.

Hebrews 5:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.

American Standard Version (ASV)

But solid food is for fullgrown men, `even’ those who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil.

Bible in Basic English (BBE)

But solid food is for men of full growth, even for those whose senses are trained by use to see what is good and what is evil.

Darby English Bible (DBY)

but solid food belongs to full-grown men, who, on account of habit, have their senses exercised for distinguishing both good and evil.

World English Bible (WEB)

But solid food is for those who are full grown, who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil.

Young’s Literal Translation (YLT)

and of perfect men is the strong food, who because of the use are having the senses exercised, unto the discernment both of good and of evil.

எபிரெயர் 5:14 in English

palamaana Aakaaramaanathu Nanmai Theemaiyinnathentu Payirsiyinaal Pakuththariyaththakkathaaka Muyarsiseyyum Njaanaenthiriyangalaiyutaiyavarkalaakiya Poorana Vayathullavarkalukkae Thakum.


Read Full Chapter : Hebrews 5