தமிழ்

Luke 22:44 in Tamil

லூக்கா 22:44
அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு, அதிக ஊக்கத்தோடே ஜெபம்பண்ணினார். அவருடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய்த் தரையிலே விழுந்தது.

Luke 22:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.

American Standard Version (ASV)

And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became as it were great drops of blood falling down upon the ground.

Bible in Basic English (BBE)

And being in great trouble of soul, the force of his prayer became stronger, and great drops, like blood, came from him, falling to the earth.

Darby English Bible (DBY)

And being in conflict he prayed more intently. And his sweat became as great drops of blood, falling down upon the earth.

World English Bible (WEB)

Being in agony he prayed more earnestly. His sweat became like great drops of blood falling down on the ground.

Young’s Literal Translation (YLT)

and having been in agony, he was more earnestly praying, and his sweat became, as it were, great drops of blood falling upon the ground.

லூக்கா 22:44 in English

avar Mikavum Viyaakulappattu, Athika Ookkaththotae Jepampannnninaar. Avarutaiya Vaervai Iraththaththin Perunthulikalaayth Tharaiyilae Vilunthathu.


Read Full Chapter : Luke 22