தமிழ்

2 Kings 7:13 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:13
அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக: இங்கே மீதியான குதிரைகளில் ஐந்து குதிரைகளைக் கொண்டுபோக உத்தரவு கொடும்; இதோ, இங்கே மீதியான இஸ்ரவேலின் சகல ஏராளத்திலும், மாண்டுபோன இஸ்ரவேலின் சகல கூட்டத்திலும், அவைகள்; மாத்திரம் மீந்திருக்கிறது; அவைகளை நாம் அனுப்பிப்பார்ப்போம் என்றான்.

2 Kings 7:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And one of his servants answered and said, Let some take, I pray thee, five of the horses that remain, which are left in the city, (behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it: behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed:) and let us send and see.

American Standard Version (ASV)

And one of his servants answered and said, Let some take, I pray thee, five of the horses that remain, which are left in the city (behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it; behold, they are as all the multitude of Israel that are consumed); and let us send and see.

Bible in Basic English (BBE)

And one of his servants said in answer, Send men and let them take five of the horses which we still have in the town; if they keep their lives they will be the same as those of Israel who are still living here; if they come to their death they will be the same as all those of Israel who have gone to destruction: let us send and see.

Darby English Bible (DBY)

And one of his servants answered and said, Let some one take, I pray thee, five of the horses that remain, which are left in the city (behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it: behold, they are even as all the multitude of the Israelites that have perished), and let us send and see.

Webster’s Bible (WBT)

And one of his servants answered and said, Let some take, I pray thee, five of the horses that remain, which are left in the city, (behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it: behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed:) and let us send and see.

World English Bible (WEB)

One of his servants answered, Please let some take five of the horses that remain, which are left in the city (behold, they are as all the multitude of Israel who are left in it; behold, they are as all the multitude of Israel who are consumed); and let us send and see.

Young’s Literal Translation (YLT)

And one of his servants answereth and saith, `Then let them take, I pray thee, five of the horses that are left, that have been left in it — lo, they `are’ as all the multitude of Israel who have been left in it; lo, they are as all the multitude of Israel who have been consumed — and we send and see.’

2 இராஜாக்கள் 7:13 in English

avan Ooliyakkaararil Oruvan Pirathiyuththaramaaka: Ingae Meethiyaana Kuthiraikalil Ainthu Kuthiraikalaik Konndupoka Uththaravu Kodum; Itho, Ingae Meethiyaana Isravaelin Sakala Aeraalaththilum, Maanndupona Isravaelin Sakala Koottaththilum, Avaikal; Maaththiram Meenthirukkirathu; Avaikalai Naam Anuppippaarppom Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7