தமிழ்

2 Kings 5:13 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 5:13
அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து, அவனை நோக்கி: தகப்பனே, அந்தத் தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தைச் செய்ய உமக்குச் சொல்லியிருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் அல்லவா? ஸ்நானம் பண்ணும், அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோடே சொல்லும் போது, அதைச் செய்யவேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள்.

2 Kings 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

American Standard Version (ASV)

And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

Bible in Basic English (BBE)

Then his servants came to him and said, If the prophet had given you orders to do some great thing, would you not have done it? how much more then, when he says to you, Be washed and become clean?

Darby English Bible (DBY)

And his servants drew near, and spoke to him and said, My father, [if] the prophet had bidden thee [do some] great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he says to thee, Wash and be clean?

Webster’s Bible (WBT)

And his servants came near, and spoke to him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

World English Bible (WEB)

His servants came near, and spoke to him, and said, My father, if the prophet had bid you do some great thing, wouldn’t you have done it? how much rather then, when he says to you, Wash, and be clean?

Young’s Literal Translation (YLT)

And his servants come nigh, and speak unto him, and say, `My father, a great thing had the prophet spoken unto thee — dost thou not do `it’? and surely, when he hath said unto thee, Wash, and be clean.’

2 இராஜாக்கள் 5:13 in English

avan Ooliyakkaarar Sameepaththil Vanthu, Avanai Nnokki: Thakappanae, Anthath Theerkkatharisi Oru Periya Kaariyaththaich Seyya Umakkuch Solliyirunthaal Athai Neer Seyveer Allavaa? Snaanam Pannnum, Appoluthu Suththamaaveer Entu Avar Ummotae Sollum Pothu, Athaich Seyyavaenntiyathu Eththanai Athikam Entu Sonnaarkal.


Read Full Chapter : 2 Kings 5