தமிழ்

1 Corinthians 1:21 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 1:21
எப்படியெனில், தேவஞானத்துக்கேற்றபடி உலகமானது சுயஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில், பைத்தியமாகத் தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை இரட்சிக்க தேவனுக்குப் பிரியமாயிற்று.

1 Corinthians 1:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.

American Standard Version (ASV)

For seeing that in the wisdom of God the world through its wisdom knew not God, it was God’s good pleasure through the foolishness of the preaching to save them that believe.

Bible in Basic English (BBE)

For because, by the purpose of God, the world, with all its wisdom, had not the knowledge of God, it was God’s pleasure, by so foolish a thing as preaching, to give salvation to those who had faith in him.

Darby English Bible (DBY)

For since, in the wisdom of God, the world by wisdom has not known God, God has been pleased by the foolishness of the preaching to save those that believe.

World English Bible (WEB)

For seeing that in the wisdom of God, the world through its wisdom didn’t know God, it was God’s good pleasure through the foolishness of the preaching to save those who believe.

Young’s Literal Translation (YLT)

for, seeing in the wisdom of God the world through the wisdom knew not God, it did please God through the foolishness of the preaching to save those believing.

1 கொரிந்தியர் 1:21 in English

eppatiyenil, Thaevanjaanaththukkaettapati Ulakamaanathu Suyanjaanaththinaalae Thaevanai Ariyaathirukkaiyil, Paiththiyamaakath Thontukira Pirasangaththinaalae Visuvaasikalai Iratchikka Thaevanukkup Piriyamaayittu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 1