தமிழ்

2 Kings 7:4 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:4
பட்டணத்திற்குள் போவோமென்றாலும் பட்டணத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதினால் அங்கே சாவோம்; நாம் இங்கே இருந்தாலும் சாவோம்; ஆகையால் இப்பொழுது சீரியருடைய இராணுவத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள்; அவர்கள் நம்மை உயிரோடே வைத்தால் பிழைக்கிறோம்; நம்மைக் கொன்றால் சாகிறோம் என்று சொல்லி,

2 Kings 7:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

If we say, We will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there: and if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians: if they save us alive, we shall live; and if they kill us, we shall but die.

American Standard Version (ASV)

If we say, We will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there; and if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians: if they save us alive, we shall live; and if they kill us, we shall but die.

Bible in Basic English (BBE)

If we say, We will go into the town, there is no food in the town, and we will come to our end there; and if we go on waiting here, death will come to us. Come then, let us give ourselves up to the army of Aram: if they let us go on living, then life will be ours; and if they put us to death, then death will be ours.

Darby English Bible (DBY)

If we say, Let us enter into the city, the famine is in the city, and we shall die there; and if we abide here, we shall die. And now come, let us fall away to the camp of the Syrians: if they save us alive, we shall live; and if they put us to death, we shall but die.

Webster’s Bible (WBT)

If we say, We will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there: and if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall to the army of the Syrians: if they save us alive, we shall live; and if they kill us, we shall but die.

World English Bible (WEB)

If we say, We will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there; and if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall to the host of the Syrians: if they save us alive, we shall live; and if they kill us, we shall but die.

Young’s Literal Translation (YLT)

if we have said, We go in to the city, then the famine `is’ in the city, and we have died there; and if we have sat here, then we have died; and now, come and we fall unto the camp of Aram; if they keep us alive, we live, and if they put us to death — we have died.’

2 இராஜாக்கள் 7:4 in English

pattanaththirkul Povomentalum Pattanaththil Panjam Unndaayirukkirathinaal Angae Saavom; Naam Ingae Irunthaalum Saavom; Aakaiyaal Ippoluthu Seeriyarutaiya Iraanuvaththirkup Povom Vaarungal; Avarkal Nammai Uyirotae Vaiththaal Pilaikkirom; Nammaik Kontal Saakirom Entu Solli,


Read Full Chapter : 2 Kings 7