தமிழ்

2 Kings 7:5 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:5
சீரியருடைய இராணுவத்திற்குப் போக இருட்டோடே எழுந்திருந்து, சீரியருடைய பாளயத்தின் முன்னணியில் வந்தார்கள்; அங்கே ஒருவருமில்லை.

2 Kings 7:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they rose up in the twilight, to go unto the camp of the Syrians: and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there.

American Standard Version (ASV)

And they rose up in the twilight, to go unto the camp of the Syrians; and when they were come to the outermost part of the camp of the Syrians, behold, there was no man there.

Bible in Basic English (BBE)

So in the half light they got up to go to the tents of Aram; but when they came to the outer line of tents, there was no one there.

Darby English Bible (DBY)

And they rose up in the dusk to go to the camp of the Syrians; and they came to the extremity of the camp of the Syrians; and behold, there was no man there.

Webster’s Bible (WBT)

And they rose in the twilight to go to the camp of the Syrians: and when they had come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there.

World English Bible (WEB)

They rose up in the twilight, to go to the camp of the Syrians; and when they were come to the outermost part of the camp of the Syrians, behold, there was no man there.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they rise in the twilight, to go in unto the camp of Aram, and they come in unto the extremity of the camp of Aram, and lo, there is not a man there,

2 இராஜாக்கள் 7:5 in English

seeriyarutaiya Iraanuvaththirkup Poka Iruttaோtae Elunthirunthu, Seeriyarutaiya Paalayaththin Munnanniyil Vanthaarkal; Angae Oruvarumillai.


Read Full Chapter : 2 Kings 7