தமிழ்

Deuteronomy 28:7 in Tamil

உபாகமம் 28:7
உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உன் சத்துருக்களைக் கர்த்தர் உனக்குமுன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்புக்கொடுப்பார்; ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராகப் புறப்பட்டு வருவார்கள்; ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள்.

Deuteronomy 28:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.

American Standard Version (ASV)

Jehovah will cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thee: they shall come out against thee one way, and shall flee before thee seven ways.

Bible in Basic English (BBE)

By the power of the Lord, those who take arms against you will be overcome before you: they will come out against you one way, and will go in flight from you seven ways.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah will give up, smitten before thee, thine enemies that rise up against thee; they shall come out against thee one way, and by seven ways shall they flee before thee.

Webster’s Bible (WBT)

The LORD shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.

World English Bible (WEB)

Yahweh will cause your enemies who rise up against you to be struck before you: they shall come out against you one way, and shall flee before you seven ways.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Jehovah giveth thine enemies, who are rising up against thee — smitten before thy face; in one way they come out unto thee, and in seven ways they flee before thee.

உபாகமம் 28:7 in English

unakku Virothamaay Elumpum Un Saththurukkalaik Karththar Unakkumunpaaka Muriya Atikkappadumpati Oppukkoduppaar; Oru Valiyaay Unakku Ethiraakap Purappattu Varuvaarkal; Aelu Valiyaay Unakku Munpaaka Otippovaarkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28