தமிழ்

1 Samuel 7:10 in Tamil

1 சாமுவேல் 7:10
சாமுவேல் சர்வாங்க தகனபலியைச் செலுத்துகையில், பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலின்மேல் யுத்தம்பண்ண நெருங்கினார்கள்; கர்த்தர் மகா பெரிய இடிமுழக்கங்களைப் பெலிஸ்தர்மேல் அந்நாளிலே முழங்கப்பண்ணி, அவர்களைக் கலங்கடித்ததினால், அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாகப் பட்டு விழுந்தார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Samuel 7:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.

American Standard Version (ASV)

And as Samuel was offering up the burnt-offering, the Philistines drew near to battle against Israel; but Jehovah thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten down before Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And while Samuel was offering the burned offering, the Philistines came near for the attack on Israel; but at the thunder of the Lord’s voice that day the Philistines were overcome with fear, and they gave way before Israel.

Darby English Bible (DBY)

And as Samuel was offering up the burnt-offering, the Philistines advanced to battle against Israel. And Jehovah thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were routed before Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And as Samuel was offering the burnt-offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.

World English Bible (WEB)

As Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel; but Yahweh thundered with a great thunder on that day on the Philistines, and confused them; and they were struck down before Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Samuel is causing the burnt-offering to go up — and the Philistines have drawn nigh to battle against Israel — and Jehovah doth thunder with a great noise, on that day, upon the Philistines, and troubleth them, and they are smitten before Israel.

1 சாமுவேல் 7:10 in English

saamuvael Sarvaanga Thakanapaliyaich Seluththukaiyil, Pelisthar Isravaelinmael Yuththampannna Nerunginaarkal; Karththar Makaa Periya Itimulakkangalaip Pelistharmael Annaalilae Mulangappannnni, Avarkalaik Kalangatiththathinaal, Avarkal Isravaelukku Munpaakap Pattu Vilunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 7