தமிழ்

Exodus 9:23 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:23
அப்படியே மோசே தன் கோலை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் இடிமுழக்கங்களையும் கல்மழையையும் அனுப்பினார்; அக்கினி தரையின்மேல் வேகமாய் ஓடிற்று, எகிப்து தேசத்தின்மேல் கர்த்தர் கல்மழையைப் பெய்யப்பண்ணினார்.

Exodus 9:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.

American Standard Version (ASV)

And Moses stretched forth his rod toward heaven: and Jehovah sent thunder and hail, and fire ran down unto the earth; and Jehovah rained hail upon the land of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses put out his rod to heaven: and the Lord sent thunder, and an ice-storm, and fire running down on the earth; the Lord sent an ice-storm on the land of Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And Moses stretched out his staff toward the heavens, and Jehovah gave thunder and hail; and the fire ran along the ground; and Jehovah rained hail on the land of Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses stretched forth his rod towards heaven, and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground: and the LORD rained hail upon the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

Moses stretched forth his rod toward the heavens, and Yahweh sent thunder, hail, and lightning flashed down to the earth. Yahweh rained hail on the land of Egypt.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses stretcheth out his rod towards the heavens, and Jehovah hath given voices and hail, and fire goeth towards the earth, and Jehovah raineth hail on the land of Egypt,

யாத்திராகமம் 9:23 in English

appatiyae Mose Than Kolai Vaanaththirku Naeraaka Neettinaan. Appoluthu Karththar Itimulakkangalaiyum Kalmalaiyaiyum Anuppinaar; Akkini Tharaiyinmael Vaekamaay Otittu, Ekipthu Thaesaththinmael Karththar Kalmalaiyaip Peyyappannnninaar.


Read Full Chapter : Exodus 9