தமிழ்

Exodus 9:22 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:22
அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர் மேலும் மிருகஜீவன்கள் மேலும் எகிப்து தேசத்திலிருக்கிற சகலவிதமான பயிர்வகைகள் மேலும் கல் மழை பெய்ய, உன் கையை வானத்திற்கு நேராக நீட்டு என்றார்.

Exodus 9:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto Moses, Stretch forth thy hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to Moses, Now let your hand be stretched out to heaven so that there may be an ice-storm on all the land of Egypt, on man and on beast and on every plant of the field through all the land of Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses, Stretch out thy hand toward the heavens, that there may be hail throughout the land of Egypt, upon men, and upon cattle, and upon every herb of the field in the land of Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD said to Moses, Stretch forth thy hand towards heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to Moses, “Stretch forth your hand toward the sky, that there may be hail in all the land of Egypt, on man, and on animal, and on every herb of the field, throughout the land of Egypt.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses, `Stretch forth thy hand towards the heavens, and there is hail in all the land of Egypt, on man, and on beast, and on every herb of the field in the land of Egypt.’

யாத்திராகமம் 9:22 in English

appoluthu Karththar Moseyai Nnokki: Ekipthu Thaesam Engum Manithar Maelum Mirukajeevankal Maelum Ekipthu Thaesaththilirukkira Sakalavithamaana Payirvakaikal Maelum Kal Malai Peyya, Un Kaiyai Vaanaththirku Naeraaka Neettu Entar.


Read Full Chapter : Exodus 9