தமிழ்

Exodus 9:22 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:22
அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர் மேலும் மிருகஜீவன்கள் மேலும் எகிப்து தேசத்திலிருக்கிற சகலவிதமான பயிர்வகைகள் மேலும் கல் மழை பெய்ய, உன் கையை வானத்திற்கு நேராக நீட்டு என்றார்.


யாத்திராகமம் 9:22 in English

appoluthu Karththar Moseyai Nnokki: Ekipthu Thaesam Engum Manithar Maelum Mirukajeevankal Maelum Ekipthu Thaesaththilirukkira Sakalavithamaana Payirvakaikal Maelum Kal Malai Peyya, Un Kaiyai Vaanaththirku Naeraaka Neettu Entar.


Read Full Chapter : Exodus 9