தமிழ்

Exodus 9:8 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:8
அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி: உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பலை அள்ளிக் கொள்ளுங்கள்; மோசே அதைப் பார்வோனுடைய கண்களுக்குமுன் வானத்திற்கு நேராக இறைக்கக்கடவன்.

Exodus 9:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sight of Pharaoh.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward heaven in the sight of Pharaoh.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to Moses and to Aaron, Take in your hand a little dust from the fire and let Moses send it in a shower up to heaven before the eyes of Pharaoh.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses and to Aaron, Take to yourselves handfuls of ashes of the furnace, and let Moses scatter it toward the heavens before the eyes of Pharaoh.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD said to Moses and to Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it towards heaven in the sight of Pharaoh.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to Moses and to Aaron, “Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the sky in the sight of Pharaoh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses and unto Aaron, `Take to you the fulness of your hands `of’ soot of a furnace, and Moses hath sprinkled it towards the heavens, before the eyes of Pharaoh,

யாத்திராகமம் 9:8 in English

appoluthu Karththar Moseyaiyum Aaronaiyum Nnokki: Ungal Kaippiti Niraiya Soolaiyin Saampalai Allik Kollungal; Mose Athaip Paarvonutaiya Kannkalukkumun Vaanaththirku Naeraaka Iraikkakkadavan.


Read Full Chapter : Exodus 9