தமிழ்

Exodus 9:9 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:9
அது எகிப்து தேசம் மீதெங்கும் தூசியாகி, எகிப்து தேசமெங்கும் மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தமான கொப்புளங்களை எழும்பப் பண்ணும் என்றார்.

Exodus 9:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.

American Standard Version (ASV)

And it shall become small dust over all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man and upon beast, throughout all the land of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

And it will become small dust over all the land of Egypt, and will be a skin-disease bursting out in wounds on man and beast through all the land of Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And it shall become fine dust over all the land of Egypt, and shall become boils on man and on cattle, breaking out [with] blisters, throughout the land of Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

It shall become small dust over all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with boils on man and on animal, throughout all the land of Egypt.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and it hath become small dust over all the land of Egypt, and it hath become on man and on cattle a boil breaking forth `with’ blains, in all the land of Egypt.’

யாத்திராகமம் 9:9 in English

athu Ekipthu Thaesam Meethengum Thoosiyaaki, Ekipthu Thaesamengum Manithar Maelum Miruka Jeevankal Maelum Eripanthamaana Koppulangalai Elumpap Pannnum Entar.


Read Full Chapter : Exodus 9