தமிழ்

Deuteronomy 28:27 in Tamil

உபாகமம் 28:27
நீ குணமாகாதபடி கர்த்தர் உன்னை எகிப்தின் எரிபந்தமான பருக்களினாலும், மூலவியாதியினாலும், சொறியினாலும், சிரங்கினாலும் வாதிப்பார்.

Deuteronomy 28:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

American Standard Version (ASV)

Jehovah will smite thee with the boil of Egypt, and with the emerods, and with the scurvy, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord will send on you the disease of Egypt, and other sorts of skin diseases which nothing will make well.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah will smite thee with the ulcers of Egypt, and with boils, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

Webster’s Bible (WBT)

The LORD will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, of which thou canst not be healed.

World English Bible (WEB)

Yahweh will strike you with the boil of Egypt, and with the tumors, and with the scurvy, and with the itch, of which you can not be healed.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Jehovah doth smite thee with the ulcer of Egypt, and with emerods, and with scurvy, and with itch, of which thou art not able to be healed.

உபாகமம் 28:27 in English

nee Kunamaakaathapati Karththar Unnai Ekipthin Eripanthamaana Parukkalinaalum, Moolaviyaathiyinaalum, Soriyinaalum, Siranginaalum Vaathippaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28