தமிழ்

Deuteronomy 28:41 in Tamil

உபாகமம் 28:41
நீ குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெறுவாய், ஆனாலும் அவர்கள் உன்னோடேகூட இரார்கள்; அவர்கள் சிறைப்பட்டுப்போவார்கள்.

Deuteronomy 28:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them; for they shall go into captivity.

American Standard Version (ASV)

Thou shalt beget sons and daughters, but they shall not be thine; for they shall go into captivity.

Bible in Basic English (BBE)

You will have sons and daughters, but they will not be yours; for they will go away prisoners into a strange land.

Darby English Bible (DBY)

Sons and daughters shalt thou beget, but thou shalt not have them [to be with thee]; for they shall go into captivity.

Webster’s Bible (WBT)

Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them: for they shall go into captivity.

World English Bible (WEB)

You shall father sons and daughters, but they shall not be yours; for they shall go into captivity.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Sons and daughters thou dost beget, and they are not with thee, for they go into captivity;

உபாகமம் 28:41 in English

nee Kumaararaiyum Kumaaraththikalaiyum Peruvaay, Aanaalum Avarkal Unnotaekooda Iraarkal; Avarkal Siraippattuppovaarkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28